Ekonomi

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.


Ekonomi

Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar att stödja regionstyrelsen och regiondirektören i arbetet med att styra, leda och utveckla regionens strategiska arbete avseende målstyrning, ekonomistyrning, budgetering, finansiering, redovisning och lokalförsörjning. I vårt uppdrag ingår att planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning till regionens chefer, följa upp och analysera ekonomi och verksamhet samt ge service inom det ekonomiadministrativa området. Från och med 1 juni 2024 har vi även ansvar för det strategiska kvalitetsarbetet. 

På ekonomiavdelningen arbetar cirka 45 personer. Avdelningen är för närvarande organiserad i tre enheter samt en enhet som rapporterar direkt till ekonomidirektören. Vi har en god stämning och samarbetar och hjälper varandra för att lösa våra uppdrag.

Vi söker nu en ekonomistrateg med erfarenhet av och intresse för ekonomistyrning och strategiskt arbete. Som ekonomistrateg arbetar du självständigt och driver kvalificerade ekonomifrågor inom området. I din tjänst rapporterar du direkt till ekonomidirektören. 

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll där du får ta stort eget ansvar. Du har tillsammans med övriga kollegor ett ansvar att leda, utveckla och samordna ekonomistyrningen inom Region Gotland samt att driva och delta i utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet.

I uppdraget ingår att hålla samman regionens budgetprocess, både drift- och investeringsbudget, intern kontroll samt ansvara för, eller medverka vid, upprättandet av regelbundna uppföljningsrapporter som exempelvis delårsrapporter och årsredovisning.

Du genomför egna utredningar och analyser, stöttar projekt och verksamheter och du ansvarar för att bereda ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige. I den centrala ekonomifunktionen har vi även ett övergripande ansvar för regionens styrmodell, finans- och redovisningsfrågor, strategisk lokalförsörjning, statistik och regionens beslutsstödsystem.

Utifrån din och den övriga enhetens kompetenser kommer din roll och ansvar att formas. 

Vem är du?

Vi vill att du har en universitets eller högskoleutbildning med ekonomisk inriktning samt några års erfarenhet av ekonomistyrning i en större organisation. Om du tidigare jobbat i offentlig förvaltning ser vi det som meriterande. 

Vårt ekonomisystem är Visma affärslösningar och vi använder beslutsstöd från Hypergene. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från dessa system.

Arbetet ställer krav på din förmåga att självständigt initiera och driva förändringsarbeten. Du har en god förmåga att skapa goda relationer och inge förtroende hos förtroendevalda politiker och chefer på alla nivåer i organisationen. Du söker nya perspektiv och har en god helhetssyn.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/348
Kontakt
  • Ulrika Jansson, 0498269120
Publicerat 2024-06-12
Sista ansökningsdag 2024-08-04
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb