Park- och trafikavdelningen

Park- och trafikavdelningen

Park- och trafikavdelningens uppdrag är att ansvara för planering, utveckling och drift av gator, vägar, trafik, kollektivtrafik, upplåtelse av offentlig platsmark, styrning och reglering av trafik, kollektivtrafik samt park och natur vilket är viktiga frågor för alla gotlänningars liv och bidrar till både gotlänningars och besökares upplevelse av ön. Vi tar hand om den gemensamma stadsmiljön och våra allmänna bad- och besöksplatser runt om hela Gotland samt några naturreservat och rekreationsområden. Avdelningen ansvarar även för en maskinstation och Region Gotlands bilpool. Vår målsättning är att alla medborgare och besökare ska kunna förflytta sig på ett trevligt, tryggt och säkert sätt under årets alla dagar och nätter.

Dina arbetsuppgifter

Nu söker vi efter någon vill fortsätta leda arbetet med att göra avdelningen säker, effektiv och rolig att arbeta inom. Som chef i Region Gotland är det tillitsbaserade ledarskapet en ledstjärna, vilket handlar om att ge medarbetarna information och frihet att fatta beslut samt agera inom ramen för organisationens mål och värderingar. Du och dina medarbetare är av största vikt i utvecklingen av vårt varumärke, vår myndighetsutövning och hur vi möter våra kunders behov. Vi erbjuder ett kvalificerat och omväxlande arbete med många stimulerande arbetsuppgifter där du blir en del i en större helhet och där vårt uppdrag bidrar till att bygga det gotländska samhället.

Som avdelningschef är du ansvarig för det kommunala uppdraget och driver avdelningens utveckling mot vision och beslutade verksamhetsmål. Du har även ett ansvar för Gotlands kollektivtrafik. Ditt uppdrag inbegriper att leda arbetet och utveckla avdelningen i frågor om trygghet och säkerhet i samhället, effektivitet och trivsel. Du ansvarar fullt ut för ekonomin med en årsomsättning på cirka 90 miljoner kronor, drygt 90 tillsvidareanställda medarbetare som under sommarhalvåret förstärks med ett 30-tal säsongsanställda och verksamhet som utförs av både interna och externa utförare.

Du ingår i teknikförvaltningens ledningsgrupp och vi räknar med att du bidrar med initiativkraft, inspiration och nya idéer som kan konkretiseras och användas i praktiken. Du företräder avdelningens frågor i olika situationer, som till exempel i relation till allmänheten den politiska ledningen. Till ditt stöd har du fyra enhetschefer samt fem ytterligare direktrapporterande. Dina medarbetare ingår i avdelningens ledningsgrupp som du leder. Du leder även en samverkansgrupp på avdelningsnivå utifrån Region Gotlands samverkansavtal. På förvaltningsnivå finns avdelningen Verksamhetsstöd med flertalet stödfunktioner såsom kommunikatör och verksamhetsutvecklare.

Vem är du?

Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. För att klara uppdraget utgår vi från att du har erfarenhet av arbete i liknande verksamhet. Du uppskattar att arbeta såväl strategiskt som operativt och har erfarenhet av både operativt arbete och myndighetsutövning inom de beskrivna områdena. Du har gedigen chefserfarenhet och känner dig trygg i chefsrollen. B-körkort är ett krav för tjänsten.

Meriterande är att du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd verksamhet och därmed vet vilka krav som ställs på oss som arbetar inom offentlig sektor. Självklart ser vi det som en fördel om du har erfarenhet från arbete hos privata aktörer inom området. Har ditt tidigare chefskap inneburit att du haft ansvaret att leda andra chefer är även det en styrka.

Vi söker en kommunikativ och tydlig ledare som månar om sina medarbetares arbetsmiljö och tar vara på allas kunskap och erfarenhet för att nå framgång i verksamheten. Du som söker vet att ledarskap handlar om att generera resultat genom andra samt att du bedöms utifrån dina medarbetares prestationer. Du har förmågan att kombinera en effektiv hantering av resurser för att uppnå mål och leverera konkreta resultat med en ständig strävan efter nya perspektiv för att förbättra organisation och verksamhet. 

Utöver formella krav lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper som anses betydande för rollen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Körkortskrav B
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/433
Kontakt
  • Patric Ramberg, 0498269361
Facklig företrädare
  • Håkan Jakobsson, Kommunal, 0704477187
  • Anders Wahlund, Sveriges Ingenjörer, 0498269705
  • Madeleine Sandelius, Vision, 0498269782
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-05-26

Tillbaka till lediga jobb