Regionstyrelseförvaltningen

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.


Regionstyrelseförvaltningen

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Regiondirektören är förvaltningschef för regionstyrelseförvaltningen. Vi söker nu en biträdande förvaltningschef tillika administrativ direktör som dels ska ta ett stort övergripande ansvar för styrning, ledning och utveckling av regionstyrelseförvaltningen men som även ska vara ett strategiskt bollplank till vår regiondirektör i allmänhet.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som lockas av utmaningen att ta en drivande roll i regionstyrelseförvaltningens centrala funktion, där uppdraget är att styra, stödja och leda regionens verksamheter, och har förmågan att navigera och prioritera i ett brett och mångfacetterat uppdrag.

Som biträdande förvaltningschef tillika administrativ direktör arbetar du nära regiondirektören i en mängd olika strategiska frågor. Du företräder regionstyrelseförvaltningens samlade intressen vid koncernledningsmöten och andra sammanhang där regiondirektören företräder regionen som helhet. Du ansvarar för att leda regionstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. Likaså ansvarar du för att leda den förvaltningsgemensamma fackliga samverkansgruppen och stabsfunktionen samt för regionstyrelseförvaltningens chefsträffar. I din roll är du direkt ansvarig för flera olika verksamheter såsom beredskap och säkerhetsskydd, säkerhet, regionkansli, informationsförvaltning, inköp och måltid.

Ditt uppdrag består även av att övergripande ansvara för förvaltningens årshjul, innefattande bland annat verksamhetsplan, budget, månadsrapporter, delårsbokslut, årsbokslut och andra uppföljningar liksom ägarstyrning av regionens hel- och delägda bolag, stiftelser m.m. Tillsammans med regiondirektören medverkar du vid regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen för att föredra olika ärenden. Tillsammans ansvarar ni även för regionstyrelseförvaltningens inre organisation och arbetssätt, kvalitet och ekonomi.

Då vi just nu befinner oss i ett arbete med en omorganisation kommer du att tillsammans med berörda chefer även att ansvara för att tydliggöra roller och processer i den nya organisationen. För närvarande utreds bland annat den samlade bilden av hur Region Gotland arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor, varpå en eventuell förändring förväntas tidigast vid vårsskiftet 2024/2025. Vidare finns ett antal tjänster som är direktrapporterande till den biträdande förvaltningschefen, bland annat ledningsassistent och ledningsstöd. Rollen rapporterar till regiondirektören och ingår i koncernledningsgruppen.

Vem är du?

Vi välkomnar dig som har gedigen ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar samt erfarenhet av att driva kvalitets- och verksamhetsutveckling på strategisk nivå i en större organisation. I grunden har du en relevant utbildning från universitet eller högskola.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och specialister, gärna inom politiskt styrd organisation så att du är välbekant med de krav som ställs på offentlig förvaltning. För detta uppdrag värdesätter vi kunskap om verksamhetsövergripande processutveckling och förändringsledning. Vi ser gärna att du även har vana av att utforma och författa styrdokument, handlingsplaner, rapporter och utvärderingar samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Som ledare är du prestigelös och arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning samtidigt som du vågar utmana och driva utveckling för att nå mål. Du har förmågan att få chefer och medarbetare att uppleva engagemang och motivation som leder till en god samt hållbar utveckling av hela organisationen. Eftersom dina uppdrag präglas av samarbete och dialog behöver du ha dels en stark kommunikativ förmåga, dels förmågan att samverka och bygga förtroenden både internt och externt. Du kan balansera olika aktörers intressen samtidigt som du tydligt och målinriktat driver frågor framåt. För att vara framgångsrik i rollen behöver du slutligen ha en helhetssyn med förståelse för verksamhetens komplexitet och olika förutsättningar i kombination med en god förmåga att prioritera och delegera.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/446
Kontakt
  • Stefan Hollmark, Regiondirektör, 0498269045
Facklig företrädare
  • Magnus Kull, Vision, 0498269563
  • Bertil Gardell, Kommunal, 0706359045
  • Lars Kuttainen, SACO, 0498269038
Publicerat 2024-05-12
Sista ansökningsdag 2024-06-02

Tillbaka till lediga jobb