Sjuksköterskor

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Sjuksköterska, sommarvikariat

Våra avdelningar:

Bemanningsenheten, du arbetar på olika vårdavdelningar inom Visby lasarett och psykiatrin för att bemanna korttidsfrånvaro. Arbetet är varierat och spänner över flera enheter, du träffar många olika patienter inom olika specialiteter.

Hjärtmedicinsk avdelning, vårdar främst patienter med hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Hjärtövervakningsmöjlighet finns till alla vårdplatser. Vi är uppdelade i tre vårdlag, ett vårdlag vårdar lätt-HIA-patienter.

Onkologi, vårdar patienter i kurativt och palliativt skede. Du arbetar i team med undersköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Arbetet är varierat och komplext. På dagsjukvården administreras behandlingar såsom cytostatika, antikroppar och blodprodukter.

Kirurgi, akut och elektiv vård inom urologi och kirurgi. Du samarbetar med undersköterska, läkare, arbetsterapeut, dietist och kurator. Arbetsuppgifterna varierar och är ofta medicintekniska.

Ortopedi, akut och elektiv. Du är i ständig rörelse och utmanas i din yrkesroll. Du arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare.

Internmedicin, akutvårdsavdelning, vårdar patienter med internmedicinska åkommor som diabetes, hjärtsvikt, njur-, lever- och magtarmsjukdom. Du arbetar i team med undersköterska och i samarbete med läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Arbetet är varierat och utvecklande.

Stroke, akut och rehabiliterande strokevård, neurologi och neurologiska tumörsjukdomar.
Tillsammans med patienten och teamet planerar, genomför, utvärderar och samordnar du vården för patienten i ett långsiktigt rehabiliteringsarbete.

Akutsjukvård infektion- och lungmedicin samt geriatrik. Varierande och utvecklande arbete där du gör bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samarbete med undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.

Infektion och lungmedicin vårdar patienter med sjukdomar som pneumoni, sepsis, sårinfektioner, endokardit, lungcancer och KOL samt isoleringskrävande sjukdomar. Här arbetar vi i parvård. Du bedömer patientens behov och tillsammans med patient och läkare görs en gemensam omvårdnadsplan.

Psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård. Sedvanligt arbete på vårdavdelning och
akutmottagning – bedömning av akuta besök.

Barn- och ungdomsavdelning, vård av patienter i åldrarna 0-20 år inom alla specialiteter, och
neonatalenhet. I team med läkare, barnsköterska och lekterapeut vårdar och skapar du trygghet för barnet.

Operation och anestesi, fem operationssalar på central operation och två på dagoperation. Hanterar allmän kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, öron näsa och hals, och
specialistvård med hitresande specialister. Vi har även traumalarm och extern verksamhet med narkos på röntgen.

Röntgen, genomför alla typer av undersökningar inom området. Här finns två undersökningsrum för skelett-och lungröntgen, två datortomografer, MR-kamera, genomlysningsrum och två
ultraljudsrum.

Förlossning, BB och gyn. Arbete på vår gynavdelning där gynekologiska patienter vårdas pre- och postoperativt, ibland även andra patientkategorier. Arbetet sker i team tillsammans med undersköterska, ofta i nära samarbete med gynmottagning. I viss mån är du behjälplig med BB-vård.

Intensivvård, arbete i team med undersköterska och ansvar för omvårdnaden av svårt sjuka intensivvårdspatienter. Intensivvård inom medicin, infektion, kirurgi, barn, hjärtintensiv och på nätter och helger, även postoperativ funktion.

Akutmottagning, tar emot patienter i alla åldrar inom alla subspecialiteter utom gynekologi. Arbetet sker ofta i högt tempo och kräver initiativtagande. Du planerar och prioriterar ditt eget arbete i samråd med ledningssjuksköterska.

Läs gärna mer om våra verksamheter på gotland.se/halsoochsjukvard

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar som sjuksköterska utifrån avdelningens förutsättningar, enligt ovan. Ange i ansökan inom vilket område du önskar arbeta. Vi söker sjuksköterskor för arbete dag, kväll och helg samt natt.

Vem är du?

Du är legitimerad sjuksköterska, vi välkomnar nyutexaminerade och erfarna
sjuksköterskor. Tidigare praktik inom något verksamhetsområde är meriterande.

Du anpassar ditt arbetssätt efter förutsättningarna och inger förtroende och trygghet hos patienter och kollegor. Arbetet ställer krav på samarbete, samspel, kommunikation och flexibilitet inför att prioritera arbetsuppgifter utifrån behovet. Du är trygg i det svenska språket, både i tal och i skrift.

Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll via belastningsregistret.

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Varaktighet enligt överenskommelse
Löneform Timlön
Antal lediga befattningar 85
Sysselsättningsgrad Enligt överenskommelse
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/1308
Kontakt
  • Jenny Hult, enhetschef, jenny.hult@gotland.se,0498-268599
  • Bemanningsenheten, 0498-204481,hsfbemanning@gotland.se
Publicerat 2022-11-29
Sista ansökningsdag 2023-05-27

Tillbaka till lediga jobb