Psykiatri

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Psykiatri

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde psykiatri består av psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri. Verksamheten har totalt cirka 110 medarbetare.

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för att ge psykiatrisk specialistvård till vuxna samt att ansvara för att ge vård vid psykisk ohälsa till alla barn och ungdomar till och med 17 års ålder. Psykiatrisk specialistvård ges på mottagning och/eller i hemmet samt vid behov inom heldygnsvården. Med korta beslutsvägar finns stora möjligheter att själv vara med och utveckla mottagningens arbetssätt.

Verksamheten erbjuder en bredd vad gäller både kompetens och utbud, vilket är en utmaning då upptagningsområdet både till ytan och till invånarantalet är relativt litet. Visionen är en gemensam personcentrerad värdegrund som kommer till uttryck i såväl patientmöten som möten mellan medarbetare och ledare. Arbetet präglas därför av ett personcentrerat förhållningssätt där patienten är en hel person med resurser, möjligheter och delaktighet i vårdplaneringen.

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska inom heldygnsvården ansvarar du för den psykiatriska omvårdnaden av inneliggande patienter tillsammans med skötare och undersköterskor. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter ingår, såsom rond, läkemedelsdelning, samtal och dokumentering.

Som sjuksköterska i den vuxenpsykiatriska öppenvården där även vår beroendemottagning ingår har du en viktig uppgift att fungera som fast vårdkontakt för patienter. Du kommer arbeta med strukturerade psykiatriska bedömningar, psykoedukativa samtal, kvalitetsregisterarbete, läkemedelsuppföljning, läkemedelsadministration, abstinensbedömningar, provtagning, telefonmottagning samt vår sprututbytesmottagning. Du kan också komma att medverka i öppenvårdens patient- och anhörigutbildning. Samverkan med vårdgrannar, myndigheter och andra instanser är också en viktig del av arbetet

En utbildningsanställning innebär studier på halv- eller helfart på specialistsjuksköterskeutbildning vid universitet eller högskola. Vid halvfartsstudier utgörs andra halvan av arbetstiden av kliniskt arbete. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med bibehållen grundlön som sjuksköterska inom den verksamhet som specialistutbildningen avser.

Glöm inte att ansöka till utbildningen!
Observera att ansökan till utbildningstjänst inte innebär att ansökan har gjorts till någon utbildning. Det innebär inte heller en garanterad utbildningsplats. Ansökan och antagning till specialistutbildningarna görs via http://www.antagning.se.

Vem är du?

För att kunna erbjudas en utbildningsanställning är förutsättningen att du som medarbetare är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen. Du har minst ett års erfarenhet av att arbeta som legitimerad sjuksköterska. Du blir antagen till specialistutbildningen.

Du är självständig i ditt arbete och trygg i din profession, samt mån om både kvalitet och patientsäkerhet. Du ska ha god samarbetsförmåga då vi arbetar i team runt patienten samt kunna anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån individ och situation. Som sjuksköterska sätter du alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Detta visar sig inte bara i din höga arbetsmoral utan också i ditt orädda och målmedvetna sätt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/329
Kontakt
  • Anders Grundvik, 0498-268706
  • Malin Hallin, 0498-204290
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-04-09

Tillbaka till lediga jobb