Dalhem skola

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Dalhem skola

Dalhem skola är en enparallelig F-6 skola med cirka 15-20 elever per klass. Skolan ligger 18 km från Visby i ett naturskönt område med idrottshall i anslutning.

Dalhem skola ingår i Roma skolområde där också skolenheterna Vänge, Kräklingbo, Endre och Romaskolan ingår. Eleverna från dessa skolor (ej Romaskolan) bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.

Dina arbetsuppgifter

Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal på fritidshemmet se till att verksamheten bedrivs enligt Lgr 22. Du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd.

Du arbetar för att främja elevernas sociala utveckling och arbetar samtidigt praktiskt för att eleverna ska nå kunskapsmålen, du ser det som en självklar del av den vardagliga verksamheten. I uppdraget ingår att planera och leda rastverksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 6 men också att arbeta som resurs i klass. Du ingår i arbetslaget för fritidshemmet.

Vem är du?

Du är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/fritidspedagog.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument exempelvis Lgr22 för grundskolan, läroplanens fjärde kapitel för fritidshem, samt skollagen. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vidare har du den digitala kompetens som krävs för pedagogiskt arbete och dokumentation. Det krävs att du kan navigera bland digitala verktyg.

Som person är du lyhörd, flexibel, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du tar initiativ och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Tillsammans med övrig personal arbetar du med de långsiktiga målen för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever att uppnå kunskapskraven i Lgr22.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/462
Kontakt
  • Åsa Norrby, 0498-204129
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-12

Tillbaka till lediga jobb