Barn- och elevhälsan

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam avdelning för Region Gotlands skolors barn- och elevhälsoarbete.

I Barn- och elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeut, hörsel-, syn-, tal - och specialpedagoger. Barn- och elevhälsan har främst ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Vårt gemensamma lagstadgade huvuduppdrag är att stödja elevernas utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål. Elevhälsans medicinska insats (EMI) har dessutom uppdrag att arbeta enligt vårt hälsofrämjande och förebyggande medicinska basprogram.

Barn- och elevhälsan är en välfungerande och driven avdelning som vill ge varje medarbetare möjlighet till personligt och professionellt växande genom att tillhandahålla en arbetsplats med gemenskap, lyhördhet och ta till vara initiativ, engagemang och ansvarstagande.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder som PAX i skolan, YAM (Youth aware of mental health), ABC föräldragrupp (Alla barn i centrum) och samtalsmetoden MI (motiverande samtal/motivational interviewing).

Elevhälsans medicinska insats (EMI) som består av 19 skolsköterskor, 1 skolläkare och 1 skolöverläkare. Vi har regelbundna yrkesgruppsträffar och olika team-möten med fokus på kollegialt utbyte, likvärdighets, - kvalitets-/patientsäkerhets- och utvecklingsarbete. Skolsköterskorna är organiserade i Team som har regelbundna träffar och kollegial handledning. Skolsköterskegruppen leds av en enhetschef med MAS ansvar (medicinskt ansvarig skolsköterska med kvalitetsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftning) samt skolöverläkare med MLA ansvar (medicinskt ledningsansvar med kvalitetsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftning).

Vi erbjuder friskvårdstimme/friskvårdsbidrag och vi har regelbundna organiserade gemensamma friskvårds- och trivselaktiviteter.

Dina arbetsuppgifter

I uppdraget som skolsköterska ingår att arbeta enligt vårt hälsofrämjande och förebyggande medicinska basprogram. Detta innebär att erbjuda och genomföra hälsobesök och hälsosamtal med syfte att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende. Att erbjuda öppen mottagning dit eleverna kan söka själva och erbjuda enkla sjukvårdsinsatser. Att bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas samt att fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

Arbetet utgår från det salutogena perspektivet med tonvikt på det hälsofrämjande arbetet - vad som ger och bibehåller hälsa. Du arbetar genom din kunskap om hälsans bestämmelsegrunder, med fokus på vilket stöd som eleverna är i behov av i skolan och de faktorer som bidrar till elevernas lärande, välmående, utveckling och hälsa.

Som skolsköterska arbetar du tillsammans med skolläkare, kurator, psykolog och övriga i skolans elevhälsoteam som leds av rektor. I uppdraget ingår att tillföra medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du arbetar med att tillse att din kunskap om elevernas hälsa tas till vara i elevhälsans och skolans arbete. Du ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.

Vem är du?

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen/magisterexamen, distrikts-, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller skolsköterskeinriktning. Krav på körkort och tillgång till bil.

Vi ser det som meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från liknande uppdrag.

Arbetet som skolsköterska ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Eftersom vi arbetar i tvärprofessionella team är det även viktigt att du är bra på att samarbeta med andra för att tillsammans nå uppsatta mål. Det krävs också att du kan fatta egna beslut och ta initiativ till lösningar på situationer som kan uppstå.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2024-01-31
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Körkortskrav B
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% eller enligt överenskommelse
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/414
Kontakt
  • Lina Olsson, enhetschef, 0737-658435
Facklig företrädare
  • Michaela Holmqvist, Vårdförbundet, 070-4476816
Publicerat 2023-03-29
Sista ansökningsdag 2023-04-16

Tillbaka till lediga jobb