Kvalitet och utbildning

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Kvalitet och utbildning

Enheten kvalitet och utbildning har för Region Gotland ansvaret för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor i samarbete med Uppsala Universitet. I uppdraget för enheten ingår ansvaret för kliniskt träningscentrum (KTC). I detta uppdrag är Uppsala Universitet ansvarig för innehållet i rollen.

Vi erbjuder nu ett uppdrag på 20% som adjungerad klinisk adjunkt (AKA) med fokus på utbildning, forskning och utvecklingsarbete.

Uppdraget som adjungerad klinisk adjunkt innebär en anknytning till Uppsala universitets utbildningsaktiviteter kopplat till utvecklingen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Uppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring som sjuksköterska vid Region Gotland och sträcker sig på 2 år.

Dina arbetsuppgifter

Som adjungerad klinisk adjunkt stödjer du arbetet med verksamhetsförlagd utbildning vid olika vårdenheter inom Region Gotland. Detta kan innebära pedagogiska insatser och verksamhetsutveckling.

Uppdraget innebär kontakt med flera olika aktörer och kräver förståelse för både interna och externa verksamheter. Tillsammans med sjuksköterskestudenterna gör du bedömningar kring
den verksamhetsförlagda utbildningen och du deltar vid undervisning och examinationer på kliniskt träningscenter vid Visby lasarett.  I vissa fall kan det innebära undervisning även på Campus Gotland.

För att stärka kvaliteten under den studerandes verksamhetsförlagda utbildning ska du:
• Planera inför och introducera studenter till VFU vid den egna kliniken eller motsvarande
• Stödja studenter i sin VFU till exempel via reflekterande samtal
• Stödja yrkeshandledaren i den verksamhetsförlagda utbildningssituationen
• Samverka till utveckling av interprofessionellt lärande
• Vara samarbetspartner till lärosätets adjunkter och lektorer
• Vara kontaktperson mellan lärosätets adjunkt/lektor och yrkeshandledare
• Tillsammans med ansvarig adjunkt/lektor samverka vid mitt- och slutbedömning
• Tillsammans med adjunkt/lektor samverka i lärosätets planering och genomförande av undervisning/kliniska examinationer där så förekommer under VFU och på kliniskt träningscenter
• Aktivt delta i pedagogiska träffar med ansvarig adjunkt/lektor
• Tillsammans med klinisk adjunkt/lektor verka för att utveckla VFU och följa upp samt sprida resultat av genomförda utvärderingar
• Samordna VFU inom avdelningen eller motsvarande
• Närvara vid aktuella seminarier och fortbildning anordnade av lärosätet och/eller kliniskt träningscenter

Vem är du?

Du som söker är legitimerad sjuksköterska och har avlagt minst magisterexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens.

För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet och goda kunskaper inom pedagogik, kliniskt utvecklingsarbete och forskning. Vi värdesätter att du är en skicklig administratör.

Din personliga lämplighet avvägs utifrån en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet avseende de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 20230815
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20% kombineras med klinisk tjänstgöring inom hälso- och sjukvården
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/278
Kontakt
  • Nina Ljung, 0498268009
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Wróć do ofert pracy