Enheten för familjehem och familjerätt

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Enheten för familjehem och familjerätt

Vi är ett engagerat gäng familjehemssekreterare som arbetar med allt som rör våra fantastiska familjehem. Vi jobbar med transparens & delaktighet tillsammans med barnsekreterarna och alla viktiga personer som finns runt om kring de placerade barnen för att hitta gemensamma lösningar med barnens bästa i centrum. När det är svårt och utmanande tar vi hjälp av varandra! Välkommen att jobba med oss./ Maria, Eleonore, Matilda, Lotti, Maria, Lena, Camilla och Miranna.

Så säger familjehemssekreterargruppen på familjehemsteamet som nu söker efter en vikarie med ansvar för stödet till familjehemmen.

Familjehemsteamet är placerat inom enheten för familjehem och familjerätt inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg och ansvarar för allt arbete kring de familjehemsplacerade barnen.

Teamet består av:
• Familjehemssekreterare – några med särskilt ansvar för rekrytering, utredning och utbildning av nya familjehem och kontaktfamiljer och resten med ansvar för stöd och handledning av befintliga familjehem och jourhem samt löpande kompetensutvecklingsinsatser till målgruppen. Gruppen arbetsleds av en 1:e familjehemssekreterare.
• Barnsekreterare som ansvarar för uppföljningsarbetet med de placerade barnen och kontakten med deras föräldrar och nätverk. Gruppen arbetsleds av en 1:e barnsekreterare.

Till vår hjälp har vi en administrativ assistent och en socialassistent som avlastar oss de arbetsuppgifter som kan utföras av annan, så att tid frigörs så mycket som möjligt till vårt huvuduppdrag; det sociala arbetet.

All personal inom individ- och familjeomsorgen är utbildade enligt Signs of Safety. Det innebär att vi jobbar med att barn, familjer och nätverk ska vara delaktiga i hur problem kan lösas. Vi tror på personens egna möjligheter och förutsättningar att ta makten över sitt fortsatta liv. Genom Signs of Safetys förhållningssätt och olika verktyg kan vi skapa bättre förutsättningar för hållbara lösningar för dem vi möter.

Vi erbjuder extern handledning, arbetstid 38,75 h/v, flextid samt friskvårdstimme.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet innebär att ha regelbunden kontakt med de familjehem du ansvarar för. Genom besök, digitala möten och telefonsamtal arbetar du med att ge dem handledning och stöd så de kan klara sitt uppdrag och ge barnet det allra bästa under vårdtiden. Du arbetar tillsammans i team med ansvarig barnsekreterare där ni gemensamt sätter mål för vad som behöver hända, hur umgänget ska planeras och arbetar aktivt med nätverk, skola m.fl. Du ansvarar också för de ekonomiska frågorna för familjehemmen.

Tillsammans i teamet ansvarar ni för utvecklingsarbetet kring familjehemsvården och tar hjälp av varandra vid bedömningar, tolkning av riktlinjer mm. Du hjälper också till att utreda nya familjehem när det behövs. Arbetet innebär en del resor, ibland med kort varsel, då vi har familjehem över hela landet.

Vem är du?

Du har en socionomexamen, eller annan jämförbar högskoleutbildning. B-körkort krävs.
Utbildning i Signs of safety är meriterande. Tidigare erfarenhet från utredningsarbete med barn och unga eller som familjehemssekreterare är särskilt meriterande.

Du är trygg i din yrkesroll, har lätt att ta ansvar och uttrycka dig i skrift. Du har god samarbetsförmåga och har en ödmjuk inställning till dem vi möter.

Du har god kännedom om gällande lagstiftning och riktlinjer inom området. Du bör ha förmåga att sätta barnet i centrum, ha god kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter samt kan guida och vägleda familjehemmen i det komplexa arbetet att både tillgodose barnets behov och samtidigt möta upp och samarbeta med barnets biologiska nätverk.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2025-08-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Körkortskrav B
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/409
Kontakt
  • Eva Hall, Enhetschef, 0498-269547
  • Lotti Åslund Sehlmark, förste fam.hemssekreterare, 0498-204582
  • Camilla Hansson, SSR, 0498-204280
Publicerat 2024-04-23
Sista ansökningsdag 2024-05-19

Tillbaka till lediga jobb