Hållbar tillväxt

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Vilka är vi?

Avdelningen för regional utveckling ansvarar för strategisk planering, ledning, styrning och uppföljning med inriktning på miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. I avdelningen finns tre enheter varav hållbar tillväxt är en. Verksamheten inom avdelningen syftar till att nå målen för en hållbar regional utveckling i enlighet med Region Gotlands regionala utvecklingsstrategi.

På avdelningen ligger det strategiska ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet som Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Avdelningen har ansvar för att det regionala utvecklingsarbetet utformas och bedrivs i sektorsövergripande samarbete mellan berörda aktörer på lokal och nationell nivå. Vägledande för genomförandet är Vårt Gotland 2040 - den regionala utvecklingsstrategin, inom vilken en av prioriteringarna är kompetensförsörjning.

Alla 21 regioner arbetar med kompetensförsörjning. Målet med regionernas insatser är att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor. Med det menas exempelvis att företag får tillgång till den kompetens som behövs, men också att ungdomar och vuxna utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att det ska bli verklighet behövs en samsyn mellan exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter.

Det regionala arbetet med kompetensförsörjning inkluderar således flera olika aktörer. Statliga myndigheter, kommuner, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare är några exempel. Regionens roll är att se helheten inom kompetensförsörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

Tjänsten är placerad vid enheten Hållbar tillväxt inom regionstyrelseförvaltningen.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som strateg med ansvar för området kompetensförsörjning kommer du att arbeta i en bred roll där dina arbetsuppgifter bland annat kommer innefatta att:

- Ansvara för att samordna och driva kompetensförsörjningsarbetet på Gotland utifrån den regionala utvecklingsstrategin och de genomförandeprogram som konkretiserar vad som är viktigast att göra gemensamt på kort sikt för att nå de långsiktiga målen.
- Samordna och utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet i samarbete med representanter från näringsliv, utbildningssystem, kommunal sektor samt andra relevanta myndigheter och organisationer.
- Följa upp och analysera behov, efterfrågan och matchning på arbetsmarknaden
- Utveckla det gotländska regionala kompetensförsörjningsarbetet i enlighet med nationella riktlinjer.

Du kommer även att jobba med:

- Deltagande i nationella nätverk och samarbeten
- Regional samverkan med berörda aktörer
- Framtagande av strategiska dokument och planeringsunderlag
- Handläggning av ärenden inom ansvarsområdet
- I förekommande fall vara föredragande för regionstyrelsen

Vem är du?

Du som söker har relevant universitets- eller högskoleutbildning.

Du har erfarenhet av nationellt och regionalt utvecklingsarbete, vana att arbeta som process-, projekt-, eller samverkansledare. Har du ledarskapserfarenhet är det meriterande för tjänsten. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning på strategisk nivå.

I din roll som strateg har du täta kontakter med näringsliv, myndigheter och andra förvaltningar inom Region Gotland samt andra aktörer i samhället. Då tjänsten innefattar mycket nätverkande och samverkan ser vi att du som söker har god erfarenhet av detta. Du samarbetar väl med andra, är utvecklingsinriktad och drivs av att arbeta med att söka nya perspektiv och föra fram idéer och förslag. Du har lätt för att förstå strategier och prioriteringar, är strukturerad, målmedveten och har god förmåga att arbeta självständigt. Som person är du initiativtagande. Du sätter igång, driver och avslutar aktiviteter, är företagsam och handlingskraftig. Det är viktigt att du har ett strategiskt synsätt, bevakar och analyserar omvärldens liksom Region Gotlands behov.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/697
Kontakt
  • Johann Malmström, johann.malmstrom@gotland.se
Publicerat 2022-06-01
Sista ansökningsdag 2022-06-26
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb