Regionstyrelseförvaltningen

Vilka är vi?

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Vi söker nu en biträdande förvaltningschef till regionstyrelseförvaltningen.

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande förvaltningschef arbetar du nära regiondirektör/förvaltningschef och kommer att företräda regionstyrelseförvaltningens samlade intressen vid koncernledningsmöten och andra sammanhang där regiondirektören företräder regionen som helhet.

I din roll är du ett stöd till förvaltningschefen i frågor rörande bl.a. regionstyrelseförvaltningens inre organisation och arbetssätt, kvalitet och ekonomi. Du kommer ansvara för att förbereda, planera och leda förvaltningsledningsmöten. Likaså ansvarar du för att leda den förvaltningsgemensamma fackliga samverkansgruppen samt stabsfunktionen.

Ditt uppdrag kommer även bestå av följande arbetsuppgifter:

 • Sammanhållande ansvar för att i dialog med förvaltningsledningsgrupp och stab ta fram:
 • Underlag för strategisk plan och budget för regionstyrelseförvaltningen
 • Verksamhetsplan för regionstyrelseförvaltningen samt därtill relaterade förvaltingsspecifika planer för tex kompetensförsörjning, digitalisering, lokaler och kommunikation.
 • Månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut för regionstyrelseförvaltningen
 • Samordna och leda de funktioner som har i uppdrag att ingå i förvaltningens utökade stab: kommunikatör, säkerhetssamordnare, lokalsamordnare, digitaliseringsstöd, direktörssekreterare
 • Ansvar för gemensam förvaltningsintroduktion för nya medarbetare inom regionstyrelseförvaltningen
 • Ansvar för innehåll och genomförande av förvaltningens chefsträffar tillsammans med regiondirektör
 • Ansvar för förvaltningens avtackning av pensionärer och 25-årsjubilarer tillsammans med regiondirektör
 • Till regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen föredra ärenden kring verksamhetsplanering och uppföljning samt regelbundet presentera en lägesrapport för förvaltningen som helhet
 • Tjänstemannaansvar för Samrådsgrupp inom regionstyrelsen för personer med funktionshinder

I nuvarande ordning ansvarar biträdande förvaltningschef för stab, samverkansledning, demokratifunktion, kvalitetsfunktion inklusive verksamhetsutveckling, och utveckling av samverkan med Uppsala Universitet. Utifrån rollen som avdelningschef har funktionen ett övergripande ansvar för enheterna regionkansli och informationsförvaltning samt ansvar för avdelningen måltid utifrån rollen biträdande förvaltningschef. Denna ordning är under utveckling och kommer att förändras.

Rollen rapporterar till regiondirektören och ingår i koncernledningsgruppen.

Vem är du?

Vi söker dig med akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant. Du är en erfaren ledare och har mångårig erfarenhet av att ha personal- och budgetansvar.

Vi ser det som nödvändigt för tjänsten att du har erfarenhet av att leda chefer och specialister samt har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vidare har du erfarenhet av att driva kvalitets- och verksamhetsutveckling på strategisk nivå i en större organisation och har även kunskap om verksamhetsövergripande processutveckling och förändringsledning. Då tjänsten innefattar mycket dokumentation och framtagande av dokument, rapporter och utvärderingar ser vi det som självklart att du har god vana av detta och har god förmåga att formulera och uttrycka dig i tal och skrift.

Som ledare tillämpar du ett engagerat och närvarande ledarskap och har förmåga att skapa engagemang och motivation hos dina medarbetare som leder till att utveckla organisationen som helhet. Inom Region Gotland uppmuntras coachande ledarskap och att du har mod att ta beslut. Rollen kräver att du är strukturerad och strategisk i ditt arbete och har god organisationsförmåga. Du drivs av att arbeta med utveckling och förändringsarbete och ser samarbete som en framgångsfaktor.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/740
Kontakt
 • Peter Lindvall, Regiondirektör, 0498-269045
Facklig företrädare
 • Jane Lindström, Vision, 0498-269527
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-06-26
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb