Hållbar tillväxt

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Vilka är vi

Älskar du Gotland och vill jobba med utveckling av attraktionskraften? Brinner du för varumärken, kommunikation och samarbete? Då kan det vara dig vi söker!

Avdelningen för regional utveckling ansvarar för strategisk planering, ledning, styrning och uppföljning med inriktning på miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. I avdelningen finns tre enheter varav hållbar tillväxt är en. Enheten för samhällsplanering har ansvarsområden inom exempelvis miljö, klimat och energiomställning, kommunikationer, fysisk planering, exploatering, bostadsförsörjning och digitalisering.

Verksamheten inom avdelningen syftar till att nå målen för en hållbar regional utveckling i enlighet med Region Gotland regionala utvecklingsstrategi. Du är en del av Enheten för hållbar tillväxt.

Dina arbetsuppgifter

I uppdraget som strateg med fokus på attraktionskraft ansvarar du för att utifrån strategier, program, policys och planer, planera, konkretisera och implementera strategiska utvecklingsinsatser. Gotland antog 2021 en ny regional utvecklingsstrategi – Vårt Gotland 2040. Den ligger till grund för de utvecklingsinsatser som kommer att genomföras, och Utveckla Attraktionskraften är ett av de utpekade områdena. Inom attraktionskraft ingår perspektiven Besöka & Uppleva, Bo & Leva samt Etablera & Utveckla.

I rollen ingår även ansvaret för Region Gotlands arbete med det gotländska varumärket. Under 2021 antogs en ny varumärkesplattform och ett stort arbete pågår med att utveckla gotland.com som är en viktig kanal för attraktionskraften. Arbetet med utveckling, implementering och aktivering av varumärkesplattformen är en viktig del av rollen.

I uppdraget förutsätts att du samverkar över gränser med kollegor, enheter, avdelningar, förvaltningar, samt externa aktörer på lokal, regional, nationell och i viss mån internationell nivå.

 • Verka för stärkt attraktionskraft inom perspektiven besöka & uppleva, bo & leva samt etablera & utveckla.
 • Planera, konkretisera och säkerställa implementering av strategiska utvecklingsinsatser och frågor relaterade till Gotlands attraktionskraft och varumärke, i linje med den antagna varumärkesplattformen samt det genomförandeprogram som antogs under våren 2022.
 • Ansvara för utveckling, prioriteringar och aktivering av varumärkesplattformen för Gotland.
 • Prioritera och ansvara budget avsatt för varumärkesarbete för Gotland.
 • Ansvara för upphandling och sammanhållande avseende konsultstöd för utveckling av varumärke, kommunikation och gotland.com.
 • Skapa förutsättningar för, och initiera samverkan med externa aktörer för utveckling av det gotländska varumärket.
 • Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov i relation till beslutade mål.
 • Utvärdera och rapportera de aktiviteter/insatser som du genomför/medverkar i gentemot beslutade mål för ditt ansvarsområde, såväl till Region Gotlands politiska representanter, som Tillväxtverket och nationella myndigheter.
 • Hantera resultaten av uppföljning och utvärdering för ett kontinuerligt lärande och utveckling inom Gotlands attraktionskraft och varumärke.
 • Bereda ärenden, följa upp och rapportera resultat.
 • Samarbeta med och samordna interna och externa aktörers insatser av betydelse för utvecklingen samt leda/deltaga i relevanta nätverk.
 • Hantera erforderliga administrativa system och delta i internt utvecklingsarbete avseende processer och arbetsformer.
 • Handlägga beslutsärenden utifrån ett nationellt eller regionalt/kommunalt regelverk.

Vem är du

Vi söker dig som har förmågan att skapa och vårda goda relationer, som är lyhörd och intresserad av Gotlands utveckling. För att skapa långsiktig utveckling krävs samverkan med både kollegor på Region Gotland som aktörer på hela Gotland inom såväl näringsliv som föreningar, varför du bör vara någon som både kan driva och delta i samarbetsprocesser. Som strateg förväntas du kunna prioritera själv och arbeta självständigt.

Du har följande kvalifikationer:

 • Mångårig erfarenhet av att arbeta med varumärken, kommunikation och marknadsföring
 • Det är meriterande att ha arbetat i befattningar som inneburit projekt- eller processledning
 • Drivs av utveckling och tillväxt på Gotland
 • Kan arbeta självständigt
 • Förmåga att skapa samverkan, samarbeta och koordinera
 • Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med kommunikation och marknadsföring
 • Analytisk
 • Eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller marknadsföring eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/746
Kontakt
 • Johann Malmström, johann.malmstrom@gotland.se
Publicerat 2022-06-20
Sista ansökningsdag 2022-08-12
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb