Undersköterskor/barnsköterskor

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarvikariat

Vi erbjuder sommarvikariat inom:

Via bemanningsenheten arbetar du på olika vårdavdelningar inom Visby lasarett och psykiatrin för att bemanna korttidsfrånvaro. Arbetet är varierat och spänner över flera enheter, du träffar många olika patienter inom olika specialiteter.

Vid avdelning C4, hjärtmedicinsk inriktning, vårdas främst patienter med hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Hjärtövervakningsmöjlighet finns till alla vårdplatser. Avdelningen är uppdelad i tre vårdlag, där ett vårdlag vårdar lätt-HIA-patienter.

Onkologi, vård av patienter i kurativt eller palliativt skede. Provtagningar, såromläggningar och övrigt förekommande arbetsuppgifter på vårdavdelning. I omvårdnaden ingår också att skapa goda relationer till närstående.

Kirurgi, akut och elektiv vård inom urologi och kirurgi. Som undersköterska jobbar du i team
tillsammans med sjuksköterska. Du utför bland annat kontroller, såromläggningar transporter till
operation och olika undersökningar.

Ortopedi, akut och elektiv. Här är du i ständig rörelse och utmanas i din yrkesroll. Du arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare.

Internmedicin, akutvårdsavdelning som vårdar patienter med bl.a. diabetes, njur- lever- och mag-
tarmsjukdomar. Du jobbar i team med sjuksköterska och du utför bl.a. basal omvårdnad, venprovtagning, B-glukosmätningar och kontroller. Arbetet är varierat och spännande.

A4 Stroke är en vårdavdelning med inriktningen akut strokevård och rehabilitering efter stroke, neurologiska sjukdomar och neurologiska tumörsjukdomar. Du arbetar i team med en sjuksköterska och undersköterskor och har omvårdnadsansvar för fem patienter.

Geriatrik- och infektionsavdelning. Inriktningen akutsjukvård infektion- och lungmedicin samt
geriatrik är stimulerande, varierande och utvecklande. Med ett personcentrerat förhållningssätt gör du bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samarbete med sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.

Infektion- och lungmedicin, vård av patienter med pneumoni, sepsis, sårinfektioner, endokardit,
lungcancer och KOL samt isoleringskrävande sjukdomar. Du ansvarar för daglig omvårdnad av patienten och för provtagningar, såromläggningar och transporter till och från undersökningar.

Psykiatrisk heldygnsvård. Du har patientsamtal, deltar i och initierar aktiviteter med patienterna. Du utför omvårdnadsåtgärder och sedvanliga praktiska uppgifter på psykiatrisk avdelning.

Barn- och ungdomsavdelningen, vård av patienter i åldrarna 0-20 år inom alla specialiteter och neonatalenhet. I team med läkare, barnsjuksköterska och lekterapeut vårdar och skapar du trygghet för barnet.

Röntgen, genomför alla typer av undersökningar inom området. Du utför administrativa arbetsuppgifter och patientnära arbete, såsom att bistå röntgensjuksköterskor och läkare på undersökningsrummen.

Intensivvårdsavdelningen, du arbetar i team med sjuksköterska och ansvarar för omvårdnaden av svårt sjuka intensivvårdspatienter. Allmän intensivvård inom medicin, infektion, kirurgi, barn, hjärtintensiv och på nätter och helger även postoperativ funktion.

Mödravård, barnmorske-, ungdoms- och gynekologisk mottagning. Arbete på mottagning med
provtagning, assistera läkare vid undersökning, städa och fylla på material på undersökningsrum och svara i telefon.

Akutmottagning tar emot patienter i alla åldrar inom alla subspecialiteter förutom gynekologi. Arbete med god omvårdnad och att själv utföra eller assistera vid provtagning och ndersökningar. Arbetet är varierande och tempot högt.

Förlossning/BB/gyn. Du bistår barnmorska under förlossningsarbete och ansvarar för rengöring och påfyllning av förlossningsrum. Du instruerar amning och barnavård, är behjälplig vid undersökningar, bistår vid kontroller av mor/barn etc. På gynavdelningen är du behjälplig vid personlig omvårdnad och bistår vid förberedelser till operation, röntgen etc. Du rengör rum och toaletter, hanterar tvätt, förråd, beställningar, påfyllning av förbrukningsmaterial, matbeställning etc.

Läs mer om våra verksamheter på gotland.se/halsoochsjukvard

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar som undersköterska utifrån avdelningens förutsättningar som beskrivs ovan.
Ange i din ansökan inom vilket område du önskar arbeta.
Vi söker undersköterskor för arbete dag, kväll och helg samt natt.

Vem är du?

Vi ser att du som söker är utbildad undersköterska/skötare/barnsköterska eller har motsvarande
utbildning. Tidigare erfarenhet av akutsjukvård/psykiatrisk vård, liksom praktik inom något specifikt verksamhetsområde, är meriterande.

Arbetet ställer krav på samarbete, samspel, kommunikation och flexibilitet inför att prioritera arbetsuppgifter beroende på behovet i sjukvården, det är därför viktigt att du är trygg i det svenska språket, både i tal och i skrift.

Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde och varaktighet enligt överenskommelse
Löneform Timlön
Antal lediga befattningar 85
Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/1307
Kontakt
  • Catharina Hellgren, 0498-268816
  • Bemanningsenheten, 0498-204481,hsfbemanning@gotland.se
Publicerat 2022-11-29
Sista ansökningsdag 2023-05-27
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb