Kvalitet och utbildning

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Kvalitet och utbildning

Region Gotland ingår i det nationella systemet för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Arbetet genomförs i nära samarbete med och stöd från Stockholm-Gotland medicinska råd (SGMR). På Gotland finns ett kunskapsstyrningsråd med representanter från berörda verksamheter. Kvalitets- och utbildningsenheten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har uppdraget att leda och samordna det övergripande arbetet vad gäller implementering av kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården på ön. Enheten ansvarar även för förvaltningens kvalitetsledningssystem, samordning av omställningsarbetet mot en god och nära vård, övergripande utbildningsfrågor med mera.

Kunskapsstyrning handlar om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. Uppföljning och analys är en central del i arbetet.

För att följa vårdens utveckling och kvalitet behövs genomtänkta analyser utifrån jämlikhet, tillgänglighet och effektivitet. För att hälso- och sjukvården ska kunna fatta väl underbyggda beslut behöver kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata ständigt utvecklas. De behöver också kunna presenteras på ett tillgängligt sätt. Kunskapsstyrningen bidrar till att hälso- och sjukvården kan ta ett samlat grepp kring struktur i rapportering och analys av utveckling och kvalitet.

Genom uppföljning och analys kan vi utvärdera och lära för att ständigt kunna förbättra verksamheten. 

Dina arbetsuppgifter

Din roll är att tillsammans med verksamhetsutvecklaren för det övergripande arbetet med kunskapsstyrningen och verksamheterna att
• kraftsamla och stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården på Gotland
• utveckla rapportering och analys av hälso- och sjukvården ur patient- och verksamhetsperspektiv
• säkra en bred helhetssyn på hur vårddatainsamlingar, kvalitetsregister och hälsodataregister motsvarar aktuella behov och hur dessa information försörjs.
• tillsammans med analysstöd för region Stockholm identifiera behov av datatillgång och prioriterade datamängder
• tillsammans med verksamhetsutvecklare genomföra behovs- och gapanalys vid införande av nya kunskapsstöd
• på ett pedagogiskt sätt möjliggöra uppföljning på verksamhetsnivå efter verksamhetens behov, säkerställa användarperspektiv i presentationslösningar

Vem är du?

Du har en relevant högskoleutbildning gärna med tyngdpunkt inom statistikområdet.

Du bör ha erfarenhet av uppföljnings och analysarbete gärna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Har du erfarenhet av kvalitetsregister, integrering av kvalitetsregisterarbetet i kunskapsstyrningssystemet eller strukturerad vårdinformation som grund för uppföljning är det meriterande. Det är också meriterande att kunna skapa BI-lösningar i till exempel Qlikview.

Som person är du analytisk och leverera underlag av god kvalitet. Du kan på ett pedagogiskt sätt presentera dina underlag och analyser. Du har en god samarbetsförmåga och är flexibel vilket innebär att du kan ställa om till nya krav och efterfrågan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230501
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 38,75 tim
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/219
Kontakt
  • Nina Ljung, 0498268009
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-03-26

Tillbaka till lediga jobb