Samhällsbyggnadsförvaltningen

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Hur skulle du vilja att vårt vackra och unika Gotland med sitt rika kulturarv såg ut 2040?

Region Gotland befinner sig i en spännande utvecklingsresa och som Regionarkitekt hos oss får du en strategiskt viktig roll med mandat att leda gestaltningsfrågor inom hela regionen. Vi söker dig som vill växa med oss in i framtiden och som vill delta i och få kunskap om hela vår samhällsbyggnadsprocess och vara med och skapa kreativa miljöer och en global mötesplats.

Gotland har fantastiska kultur- och naturmiljöer, ett unikt världsarv och många vackra byggnader. Denna miljö erbjuder en spännande arbetsvardag samtidigt som den har utmaningar som kräver att du hela tiden klarar av att tänka nytt och kreativt för att hitta en lösning. Det ena uppdraget är inte likt det andra.

https://www.youtube.com/watch?v=PzknEbBMvVw&t=145s

TJÄNSTEN/UPPDRAGET

Region Gotland ska bygga och bevara attraktiva, trygga och hållbara områden för invånare och näringsliv, tillsammans med marknadens aktörer. Gotland växer snabbt och då behöver vi planera för fler bostäder, verksamhetsområden, äldreboenden och annan samhällsservice. Vi vill med arkitekturen som redskap skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för nuvarande och kommande generationer. Med livsmiljö menar vi byggda miljöer och naturen likväl som de sociala och funktionella faktorer som påverkar livskvaliteten och levnadsomständigheterna. Vi vill upplevas som en attraktiv plats ur ett estetiskt perspektiv. Vi ser att långsiktig planering och en helhetssyn är en viktig förutsättning för att skapa det hållbara samhälle som vi eftersträvar. Arkitekturen har en väldigt viktig roll i den långsiktiga planeringen där vi med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och dess form och design kan göra skillnad och bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle.

Uppdraget med att ta fram en arkitekturstrategi syftar till att ge en gemensam plattform för hur de offentliga rummen (gator, torg och parker) ska utformas i kommunen och kan innefatta;

 • Riktlinjer för hur vi arbetar med tillkommande och förändrad bebyggelse i vår bebyggda miljö.
 • Ett program som handlar om hur man förhåller sig till det offentliga rummet med skalor och material.
 • Målgruppen är byggföretag, utvecklare som vill bygga i kommunen, men även allmänheten.
 • Ska fungera som ett stöd i plan och bygglovsprocessen med betoning på gestaltning, från helhet till detalj.

Vi håller på att utveckla vår samhällsbyggnadsprocess och vill arbeta med samhällsbyggnad utifrån ett helhetsperspektiv då vi befinner oss mitt i en spännande utvecklingsresa. Vi har kommit nationellt långt fram inom digitalisering och har tillgång till bra digitala verktyg för t.ex. 3D-visualisering.

ANSVARSOMRÅDEN

Som Regionarkitekt ansvarar du för att

 • ta ett samlat grepp om gestaltning av en attraktiv, trygg och hållbar livsmiljö och arbeta med gestaltningsfrågor över hela regionen som innefattar såväl stadsutveckling som landsbygdsutveckling.
 • leda arbetet med den arkitekturstrategi för regionen som Samhällsbyggnadsförvaltningen av Miljö- och Byggnämnden fått i uppdrag att ta fram. Strategin kommer bli ett viktigt stöd i arbetet med att skapa livsmiljöer som lever upp till våra högt ställda mål i den regionala utvecklingsstrategin, RUS 2040. Samtidigt ska den se till att vi lever upp till våra krav på hur vi bäst bevarar våra kulturhistoriska miljöer som är en viktig del i Gotlands varumärke.
 • arbeta på en strategisk nivå, men även aktivt med arkitekturen som verktyg bidra med helhetssyn inom samhällsbyggnadsprocessen och utvecklingen av den gestaltade livsmiljön på Gotland.
 • delta i arbetet med översiktliga planer och detaljplaner i nära samarbete med andra inom Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess samt även med exploatörer och andra intressenter.
 • göra bedömningar och kvalitetssäkring i bygglovsprocessen.
 • leda arbetet med Region Gotlands arkitekturpris.
 • delta i nämndprocessen för miljö- och byggnämnden.

KVALIFIKATIONER

 • Akademisk utbildning inom området arkitektur som arbetsgivaren bedömer relevant.
 • Erfarenhet av arbete med gestaltning inom området ”gestaltad livsmiljö” som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten.
 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift

Det ses som starkt meriterande om du har

 • erfarenhet av projektledning
 • arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet
 • kunskap genom erfarenhet inom plan- och bygglagen, miljölagstiftning och detalj- och översiktplaneprocessen.
 • erfarenhet av att leda projekt inom samhällsbyggnadsprocessen.
 • gestaltningserfarenhet från enskilda byggnader, till hela stadsdelar och landskap.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering utförs av Randstad AB. Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan på Randstad ABs hemsida.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hannah Sandström, hannah.sandstrom@randstad.se alternativt 0733-434 534.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/279
Kontakt
 • Hannah Sandström, rekryteringskonsult, Randstad, 0733434534,hannah.sandstrom@randstad.se
Publicerat 2023-02-24
Sista ansökningsdag 2023-03-20

Tillbaka till lediga jobb