Barn- och elevhälsan

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam avdelning för Gotlands skolors barn- och elevhälsoarbete.

I Barn- och elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeut, hörsel-, syn-, tal - och specialpedagoger. Barn- och elevhälsan har främst ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Vårt gemensamma lagstadgade huvuduppdrag är att stödja elevernas utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål. Elevhälsans medicinska insats (EMI) har dessutom uppdrag att erbjuda eleverna hälsobesök, ge eleverna hjälp med enklare sjukvårdsinsatser samt arbeta efter vårt medicinska basprogram.

Barn- och elevhälsan är en välfungerande och driven verksamhet som vill ge varje medarbetare möjlighet till personligt och professionellt växande genom att tillhandahålla en arbetsplats med gemenskap, lyhördhet och ta till vara initiativ, engagemang och ansvarstagande.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder som PAX i skolan, YAM (Youth aware of mental health), MHFA (Mental Health First Aid), ABC föräldragrupp (Alla barn i centrum) och samtalsmetoden MI (motiverande samtal/motivational interviewing).

Du kommer att ingå i vår kuratorsgrupp som består av 16 kuratorer. Vi har regelbundna yrkesgruppsträffar samt olika team-möten med fokus på kollegialt utbyte, likvärdighets-, kvalitets- och utvecklingsarbete. Kuratorsgruppen leds av egen enhetschef.

Vi erbjuder friskvårdstimme/friskvårdsbidrag och vi har regelbundna organiserade gemensamma frisk- och trivselaktiviteter.

Vi söker nu 1 skolkurator, för visstidsanställning under 2024.

Dina arbetsuppgifter

I uppdraget som kurator ingår att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du arbetar med att tillse att din kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation tas till vara i elevhälsans och skolans arbete.

Som kurator bidrar du med kunskap till skolan om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling och ger kunskap om samhällets stödsystem. Det ingår också i uppdraget att bidra i arbetet med skolans struktur och organisation gällande värdegrund och likabehandling.

På rektors uppdrag utreder kuratorn och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd, vid upprättande av åtgärdsprogram och inför mottagande i grund- och gymnasiesärskola.

I kuratorns arbete ingår det att ge stöd,-motivations, - kris,-utredande,-och rådgivande samtal till enskilda elever och deras familjer relaterat till skolsituationen. Du ger också handledning och konsultation till skolans övriga personal.

Kuratorn arbetar tillsammans med skolläkare, skolsköterska, psykolog och övriga i skolans elevhälsoteam som leds av rektor.

Vem är du?

Vi söker dig som har studerat socionomprogrammet eller annan universitetsutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Tjänsten kräver att du har körkort och tillgång till egen bil.

Meriterande är erfarenhet från liknande uppdrag. 

Vi söker dig som är lösningsfokuserad, initiativtagande, självgående, har god självinsikt och samarbetsförmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer för tjänsten kommer att hållas löpande.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2024-12-22
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Tillträde 15/1-24 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Körkortskrav B
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80-100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1159
Kontakt
  • Anna Norrman, enhetschef för skolkuratorerna, 070-4477117
Facklig företrädare
  • Carina Schüberg, SSR, 070-4477209
  • Yvonne Klingenström, Vision, 070-4477575
Publicerat 2023-11-12
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb