Social välfärd

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.


Social välfärd

Avdelningen för regional utveckling ansvarar för strategisk planering, ledning, styrning och uppföljning med inriktning på socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Enheten för social välfärd ansvarar bland annat mer specifikt för strategisk ledning kring folkhälsofrågor, brottsförebyggande arbete, jämställdhet, integration och arbetsmarknadsfrågor.

Regionfullmäktige har beslutat att hälsofrämjande arbete och tidiga förebyggande insatser är ett av fem prioriterade områden för Region Gotland. Ett exempel är att arbeta mer hälsofrämjande enligt Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet – God och nära vård. Programmet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023-2027 konkretiserar ytterligare målområdena vi alla på platsen Gotland bör jobba med för att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa.

Region Gotland har fått möjlighet att i projektform tillsammans med RCC Stockholm-Gotland etablera arbetssätt för att kunna sprida hälsoinformation om goda levnadsvanors effekter på individ- och befolkningsnivå. Det övergripande målet med projektet är att förebygga cancer och minska ojämlikheter i hälsa genom att etablera hälsoinformation som tydligt inslag i befintliga verksamheter som når relevanta målgrupper.

Dina arbetsuppgifter

Som projektledare kommer du driva projektet ”Etablera informationsinsatser för att förebygga cancer” på Gotland. Det innebär bland annat att identifiera verksamheter där hälsoinformation på ett tydligt sätt skulle kunna utgöra en del av verksamhetens innehåll vilket kräver kunskap om förutsättningar för hälsa och hälsans bestämningsfaktorer utifrån jämlik hälsa. Som projektledare kommer du även ge stöd för integrering och skapa bästa möjliga förutsättningar och engagemang för aktörer som kan agera för bredare spridning av hälsoinformationen. På så sätt innehåller projektledarrollen såväl strategiska inslag men också praktiskt stöd och operativt arbete för att uppnå konkreta resultat.

Med det övergripande målet att förebygga cancer och minska ojämlikheter i hälsa är det viktigt att metoder och arbetssätt efter projektets avslut etableras för att fortsätta även efter projektavslut. Som projektledare är det därför viktigt att du har förmågan att se projektet som en del av en helhet och knyta an till redan befintliga arbeten och strukturer. Du kommer jobba i nära samarbete med strateger på enheten och vara en del av teamet för att möjliggöra samverkan och samspel såväl inom Region Gotland som med andra organisationer och aktörer.

Vem är du?

Vi söker dig med en akademisk examen inom samhällsvetenskap, folkhälsa, medicin eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner relevant.

Du har erfarenhet av projekt- och/eller processarbete och är van att leda. Det är meriterande att ha arbetat på strategisk och/eller ledande nivå i en politiskt styrd organisation.

Du som person behöver vara analytisk, strategisk och organiserad. Du har en förmåga att skapa och upprätthålla en god struktur i en föränderlig miljö, kan uttrycka dig väl i skrift och kan jobba självständigt. Samtidigt är engagemang, relationsbyggande och en god samverkanskompetens avgörande för att nå framgång i uppdraget och vi är på jakt efter en person som på ett tryggt sätt kan kommunicera över breda kontaktytor.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-12-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde snarast
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1164
Kontakt
  • Stefaan de Maecker, 0498269507
Publicerat 2023-11-10
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb