Social välfärd

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.


Social välfärd

Avdelningen för regional utveckling ansvarar för strategisk planering, ledning, styrning och uppföljning med inriktning på socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Enheten för social välfärd ansvarar mer specifikt för strategisk ledning kring bland annat folkhälsofrågor, brottsförebyggande arbete, funktionsrätt, jämställdhet, integration och arbetsmarknadsfrågor.

Den 27 mars 2023 antogs "Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland" av regionfullmäktige. Det är ett program för alla som vill bidra till att Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, och utgör enhetens främsta styrdokument. Programmet är en konkretisering till Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040.

Kartan för att bedriva strategiskt arbete kring dessa frågor är rörlig, och flera utvecklingsinsatser behövs i en kontext där många faktorer samspelar som påverkar hälsan och social hållbarhet. Stort fokus ligger på att olika aktörer i samhället på ett effektivt sätt ska kunna samverka för att uppnå målen. Enheten har samtidigt ett antal fasta avgränsade uppdrag avseende bland annat regionens tillgänglighetsråd och alkohol- och tobakstillsyn.

Dina arbetsuppgifter

Enheten präglas av teamarbete där enskilda strateger kan få ett särskilt ansvar att driva på inom vissa sakområden, men där samverkan inom teamet och komplexa samband mellan olika sakområden är utgångspunkt för hur man lägger upp insatserna man ansvarar för. Vi söker en strateg som initialt kommer att få ett särskilt ansvar för att

• utveckla strategisk samverkan för en lyckad integration och
• bistå i arbetet med tillgänglighetsrådet som är Region Gotlands samrådsorgan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Som strateg är du drivande i att underlätta implementeringen av ”Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland” där våra främsta verktyg är kunskap, samverkan och finansiering. Du behöver ta fram, analysera och sprida relevanta kunskapsunderlag som andra aktörer kan ha som grund för vidareutveckling av sin verksamhet. Du ska stimulera till samverkan i de frågor där ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet. Du kan även underlätta att skapa ekonomiska förutsättningar för ett lyckat genomförande till exempel genom att sprida kunskap om potentiella finansieringskällor.

Som strateg ska du vara beredd på att sätta dig in i nya sakområden och anpassa dig till att göra strategiska insatser utifrån vad teamet behöver ha fokus på. Du är en central kraft i att samspela såväl med regionala verksamheter som med andra myndigheter, organisationer och näringslivet för att tillsammans uppnå våra mål.

Vi söker dig som har ett stort intresse för en fortsatt utveckling på Gotland där en professionell omvärldsbevakning är ett viktigt verktyg för att stötta, leda, samordna och/eller inspirera regionens förvaltningar samt andra relevanta aktörer. Att bereda ärenden till regionstyrelse och regionfullmäktige, samt att följa upp och rapportera resultat är också en viktig del av uppdraget.

Vem är du?

Vi söker dig med en akademisk examen inom samhällsvetenskap (till exempel folkhälsa, sociologi, statsvetenskap) eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner relevant.

Du har erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete med integration eller funktionsrätt och är van att leda. Det är meriterande att ha arbetat på strategisk och/eller ledande nivå i en politiskt styrd organisation.

Du som person behöver vara analytisk, strategisk och organiserad. Du har en förmåga att skapa och upprätthålla en god struktur i en föränderlig miljö, kan uttrycka dig väl i skrift och kan jobba självständigt. Samtidigt är relationsbyggande och en god samverkanskompetens avgörande för att nå framgång i uppdraget och vi är på jakt efter en person som på ett tryggt sätt kan kommunicera över breda kontaktytor.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1165
Kontakt
  • Stefaan de Maecker, 0498269507
Publicerat 2023-11-10
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb